Contact:

Margot Cresens
Eduard Prissestraat 112
9100 Sint-Niklaas
0486/69.39.74
E-mailErkenningsnummer
Psychologencommissie
862111312Route:

Opvoedingsproblemen


Opvoeding is iets waar iedere ouder het op een gegeven moment wel moeilijk krijgt. Er bestaan geen cursussen over en elk kind is anders. Opvoeden wordt extra moeilijk wanneer je kind een extra moeilijkheid ervaart. Sowieso is opvoeden een samenspel tussen elementen van het kind maar eveneens elementen van de ouder(s). Je bent geen slechte ouder wanneer je merkt dat je het even niet meer weet. Het getuigt net van erg goede bedoelingen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

In de begeleiding kunnen we kijken naar de specifieke noden van uw kind(eren). Het is belangrijk daar een goed zicht op te hebben vooraleer we met een begeleiding van start gaan. Daarnaast is het even noodzakelijk om een goed beeld van de ouders te hebben. Iedereen heeft zijn eigen bagage van een eigen opvoeding en iedereen heeft ideeën over hoe de opvoeding het best aangepakt moet worden. Van daaruit gaan we kijken hoe we de beste match kunnen zoeken tussen wat het kind nodig heeft en wat je als ouder kan bieden.